Bästa gäster, 2020 är väl det året som många vill ska vara över och att ett 2021 ska bringa något bättre till oss. Vi har i våra verksamheter jobbat väldigt mycket med att förhålla oss till och följa de restriktioner som riktas till oss för att förhindra...