Restaurangens öppettider

Våra äpplen från vår egen trädgård!

 

Öppettider 15 sep - 12 okt

Söndag 24 sep har restaurangen och hotellet stängt!

Fredagar   18-22
Lördagar   18-22
Söndagar  18-20

Öppettider 13 okt - 17 dec
Gåsamiddag och Vintermeny, förbokning.

Fredagar   17-22 sista bordsbokning 20.00
Lördagar   17-22 sista bordsbokning 20.00
Söndagar  13-17 sista bordsbokning 15.00

Köket stänger alltid 1 timme innan restaurangens stängningsdags

Opening hours 15 September - 12 october

Sunday 24 ep is hotel and restaurant closed.

Fridays          18-22
Saturdays      18-22
Sundays        18 - 20

Opening hours 13 October - 17 December
"Gåsamiddag" and "Wintermenu", prebooking

Fridays       17-22 last reservation at 20.00
Saturdays   17-22 last reservation at 20.00
Sundays     13 - 17 last reservation at 15.00

The kitchen always closes 1 hour before the closingtime of the restaurant